TOKSYKOLOGIA

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Leki w toksykologii

Prowokujące wymioty

 • Gatunki docelowe :  Pies, Kot(mniej skuteczne niż u psów)
 • Standardowe dawkowanie : 1-2ml/kg m.c. doustnie, nie przekraczać 50 ml u psów.

Przeciwwymiotne

 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,5 do 1 mg/kg m.c. na dzień podzielone na 2 do 3 dawek
 • Informacje szczegółowe
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,5mg/kg m.c. dożylnie

Sedacyjne

 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 125 – 500ug/ m2 powierzchni ciała PIES ; 40ug/kg m.c. KOT
 • Informacje szczegółowe
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,5-1mg/kg m.c. dożylnie w leczeniu drgawek i stanu padaczkowego
 • Informacje szczegółowe
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie :0,5-1mg/kg m.c. dożylnie w leczeniu drgawek i stanu padaczkowego

Osłaniające przewód pokarmowy

 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 5 mg/kg m.c. co 8 godzin PIES ; 2,5-5mg/kg co 12 godzin KOT
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,5 – 1mg/kg m.c. co 12-24 godziny.
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,5-1,5mg/kg m.c. PIES; 0,75-1mg/kg m.c. KOT
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,7-1mg/kg m.c.
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 500mg/psa do 20kg, 1-2g/psa pow. 20kg ; 250mg/kota

Hepatoprotekcyjne

 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 100mg/10kg m.c. PIES; 100mg/KOTA
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 50-250mg/kg m.c.
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 1,6-8,3 mg/kg m.c. 

Odtrutki

 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 140mg/kg i.v. następnie 70mg/kg i.v. co 4-6 godzin
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,2-0,5mg/kg (1/4 dawki dożylnie, 3/4 dawki podskórnie lub domięśniowo) – zatrucie związkami fosforoorganicznymi
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 1,3ml 30% etanolu i.v. bolus, następnie 0,42ml/kg/h CRI przez 48 godzin
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,01-0,02 mg/kg dożylnie lub 0,04mg/kg domięśniowo lub podskórnie
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 1-5mg/kg m.c. 

Inne

 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 4-7 j/kg m.c. sc co 8-12 godzin. 
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 30-40mg/kg m.c. podskórnie co 6 godzin 7 podań – przy methemoglobinemii
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,02-0,08mg/kg dożylnie PIES; 0,02-0,06mg/kg dożylnie KOT
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Standardowe dawkowanie : 0,5g-4g/kg m.c. doustnie.