Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Butorfanol

  • Grupa leków : opioid, agonista receptorów kappa, antagonista receptorów mi
  • Wskazania : środek uspokajający, element znieczulenia złożonego, leczenie przeciwbólowe okołozabiegowe
  • Przeciwwskazania : Nadwrażliwość na substancję czynną lub na substancje pomocnicze. Nie stosować u zwierząt z ciężkimi zaburzeniami funkcji wątroby lub nerek. Stosowanie butorfanolu jest przeciwwskazane w przypadku uszkodzenia lub zmian organicznych mózgu oraz u zwierząt z obstrukcyjnymi chorobami układu oddechowego, zaburzeniami pracy serca oraz w przypadkach chorób spastycznych.
  • Standardowe dawkowanie : 0,2 - 0,3 mg/kg m.c. jako lek przeciwbólowy w monoterapii PIES ; 0,4 mg /kg m.c. jako lek przeciwbólowy w monoterapii KOT
  • Gatunki docelowe : Pies, Kot
  • Preparaty handlowe : Butomidor, Torbugesic, Torphadine vet

Sprawdź nasze social media