Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Deksmedetomidyna

 • Grupa leków : Agonista receptorów alfa-2-adrenergicznych
 • Wskazania : Zabiegi i badania nieinwazyjne przeprowadzane u psów i kotów, związane z bólem łagodnym lub umiarkowanym, wymagające ograniczenia ruchów zwierzęcia, uspokojenia i znieczulenia.
  Głębokie uspokojenie i znieczulenie u psów z równoczesnym stosowaniem butorfanolu do zabiegów medycznych oraz drobnych zabiegów chirurgicznych.
  Premedykacja u psów i kotów przed indukcją i podtrzymaniem znieczulenia ogólnego.
 • Przeciwwskazania : Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami układu krążenia.

  Nie stosować u zwierząt z ciężkimi chorobami układowymi ani u zwierząt konających.
  Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję
  pomocniczą.

  Łagodzenie silnego niepokoju i lęku u psów, wywoływanego przez hałas. (SILEO)

 • Standardowe dawkowanie : 125 - 500ug/ m2 powierzchni ciała PIES ; 40ug/kg m.c. KOT
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Preparaty handlowe : Dexdomitor, Sedadex, Sileo

Sprawdź nasze social media