Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Maropitant

 • Grupa leków : Antagonista receptora neurokininowego (NK-1)
 • Wskazania : PSY
  Zapobieganie i leczenie nudności będących następstwem chemioterapii.
  Zapobieganie wymiotom, poza wymiotami powodowanymi przez chorobę lokomocyjną.
  Leczenie wymiotów w kombinacji z innymi działaniami wspomagającymi.
  Zapobieganie nudnościom i wymiotom okołooperacyjnym i ułatwianie wybudzenia ze znieczulenia ogólnego po zastosowaniu agonisty receptorów μ-opioidowych - morfiny.
  KOTY
  Zapobieganie wymiotom i ograniczanie nudności, poza tymi powodowanymi przez chorobę lokomocyjną.
  Leczenia wymiotów w kombinacji z innymi działaniami wspomagającymi.
 • Przeciwwskazania : Brak
 • Standardowe dawkowanie : 1mg/kg m.c. co 24 godziny. 8mg/kg m.c. w przypadku leczenia choroby lokomocyjnej
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Preparaty handlowe : Cerenia, Prevomax, Vetemex

Sprawdź nasze social media