Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Ropinirol

 • Grupa leków : Agonista dopaminy
 • Wskazania : Wywoływanie wymiotów u psów.
 • Przeciwwskazania : Nie stosować u psów z depresją ośrodkowego układu nerwowego, z napadami padaczkowymi lub innymi zaburzeniami neurologicznymi, które mogłyby prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc.
  Nie stosować u psów niedotlenionych, z dusznością lub bez odruchów gardłowych,
  Nie stosować w przypadkach połknięcia ciał obcych o ostrych krawędziach, substancji powodujących korozję (kwasy lub zasady), substancji lotnych lub rozpuszczalników organicznych.
  Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą
 • Standardowe dawkowanie : 2,7–5,4 mg/ m2
 • Gatunki docelowe : Pies
 • Preparaty handlowe : Clevor

Sprawdź nasze social media