Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Apomorfina

 • Grupa leków : agonista receptorów D2 dopaminy
 • Wskazania : Wywoływanie wymiotów.
 • Przeciwwskazania :
 • Nie stosować produktu leczniczego weterynaryjnego u kotów.
  Nie stosować w przypadku depresji ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

  Nie stosować w przypadku połknięcia środków żrących, produktów pieniących, substancji lotnych, rozpuszczalników organicznych i ostrych przedmiotów.

  Nie stosować u zwierząt z niedotlenieniem, dusznością, drgawkami, w stanie nadmiernej ekscytacji, skrajnie osłabionych, niezbornych, w śpiączce, bez prawidłowych odruchów gardłowych lub cierpiących na inne istotne zaburzenia neurologiczne, które mogą prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc.

  Nie stosować w przypadkach niewydolności krążenia, wstrząsu i w stanie znieczulenia.

  Nie stosować u zwierząt wcześniej leczonych antagonistami dopaminy (neuroleptykami).

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
 • Standardowe dawkowanie : 0,05-0,1mg/kg m.c.
 • Gatunki docelowe : Pies
 • Preparaty handlowe : Apovomin

Sprawdź nasze social media