TOKSYKOLOGIA

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

WITAMINA D3

Substancja czynna:

Cholekalcyferol

Toksyczna dla:

Pies, Kot 

Dawka toksyczna

LD50 dla psów wynosi 85mg/kg m.c.

Klinicznie zdrowe psy i koty rozwinęły hiperkalcemię po spożyciu 0,5mg/kg m.c. cholekalcyferlou (20,000 IU/kg)

Objawy zatrucia(wymioty, brak apetytu, osłabienie) wystąpiły u klinicznie zdrowych psów i kotów po spożyciu 0,1mg/kg m.c. (4000IU/kg)

1ug wit. D3 to 40j wit. D3

Zatrucie jest potencjalnie zagrażające życiu gdy stężenie wapnia w surowicy przekracza 12,5mg/dL, stężenie fosforu przekracza 7mg/dL i obecna jest hipostenuria

Czas półtrwania wynosi 19-25 godzin, jednak ze względu na bardzo dobrą rozpuszczalność w tłuszczach oraz recyrkulację jelitowo-wątrobową czas pełnego wyeliminowania z organizmu może wynosić nawet kilka miesięcy.

Objawy kliniczne:

Najczęściej pojawiają się w ciągu 12-36 godzin od spożycia.

Wymioty, osłabienie, apatia, smolisty kał, krwotoczna biegunka, poliuria/polidypsja, bradykardia, arytmie komorowe

Objawy w badaniach dodatkowych:

Hiperkalcemia, Hiperfosfatemia.
Radiogramy lub ultrasonogramy mogą wykazać wapnienie tkanek nerek, układu pokarmowego lub naczyń krwionośych

Leczenie

Wczesna dekontaminacja żołądka. 
Węgiel aktywowany: 1g/kg m.c. co 8 godzin przez 1-2 dni. 
 
0,9% NaCl – 2-3 krotne zapotrzebowanie dobowe dopóki poziom wapnia nie ulegnie obniżeniu. 
 
W przypadku spadku ilości oddawanego moczu przy prawidłowym nawodnieniu: 
Furosemid 1-2mg/kg/h CRI
Mannitol 1-2g/kg
 
Zwiększenie wydalania wapnia
Furosemid 0,5mg/kg/godzinę i.v. lub 2,5-4,5mg/kg p.o. co 8 godzin 
Deksametazon 0,2mg/kg i.v. co 12 godzin lub prednizon 2-3mg/kg p.o. co 12 godzin. 
 
Związki wiążące fosfor podawane doustnie w celu utrzymania ( wapń * fosfor) poniżej 60-70
 
Leki przeciwwymiotne
Maropitant 1mg/kg s.c. co 24 godziny 
Ondansetron 0,1-0,2mg/kg i.v. co 8-12 godzin 
 
Leki osłaniające przewód pokarmowy
Famotydyna 0,5-1mg/kg po sc im iv co 12 godzin
Cymetydyna 5-10mg/kg po sc im iv co 6 godzin
Omeprazol 0,5-1mg/kg raz dziennie
Sukralfat 0,25-1g po co 8 godzin przez 5-7 dni, jeśli objawy aktywnej choroby wrzodowej. 
 
Pamidronat
1,3-2mg/kg i.v. rozcieńczone w soli fizjologicznej podane w ciągu 2 godzin dożylnie. Jedna dawka. 
Spodziewany spadek stężenia wapnia i fosforu powinien nastąpić w ciągu 24-48 godzin. 
Jeśli po początkowym spadku nastąpi odbicie, może być wymagana druga dawka po 5-7 dniach. 
 
Alternatywą dla (zalecanego)Pamidronatu może być kalcytonina łososiowa w dawce 4-7 j/kg m.c. sc co 8-12 godzin. 

Rokowanie

Uzależnione od długości i ciężkości hiperkalcemii.
Jeśli zwapnienia dokonają się w tkankach serca, nerek, płuc, układu pokarmowego rokowanie jest ostrożne.
Krwiste wymioty oznaczają niepomyślne rokowanie
Ze względu na recyrkulację jelitowo-wątrobową oraz jej czas półtrwania, pełny okres leczenia może wynosić nawet kilka tygodni