TOKSYKOLOGIA

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

WINOGRONA

Substancja czynna:

Kwas winowy(najprawdopodobniej) 

Toksyczna dla:

Pies, Kot 

Obecna w:

Winogrona, rodzynki, winogrona suszone. 

Dawka toksyczna

W momencie tworzenia wpisu, nie jest znana dokładna dawka toksyczna dla zwierząt.

Objawy kliniczne:

W początkowej fazie brak objawów. Pierwsze symptomy ujawniają się po około 2-24 godzin od spożycia są to : brak apetytu, apatia, wymioty, biegunka i odwodnienie.
Następnie pacjenci mogą manifestować objawy ostrego uszkodzenia nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem.
W USG : powiększenie nerek, poszerzenie miedniczek nerkowych, podwyższenie echogeniczności kory nerek

Objawy w badaniach dodatkowych:

Trombocytopenia, lekkiego stopnia anemia.
Podwyższenie BUN i kreatniny, hiponatremia,hiperkaliemia, hipochloremia, hiperfosfatemia, hiperkalcemia, umiarkowane podwyższenie wskaźników wątrobowych
Podwyższenie Crea i BUN może pojawić się dopiero 1-2 dni po spożyciu.

Leczenie

Brak jest specyficznej odtrutki.
Jeśli to możliwe- prowokacja wymiotów. Winogrona i rodzynki trawione są powoli, dlatego można prowokować wymioty nawet do 6 godzin po spożyciu.
Węgiel aktywowany
Płynoterapia dożylna przez co najmniej 48 godzin.
Przy objawach ostrego uszkodzenia nerek rozważyć CRI furosemidu, dopaminy i agresywną płynoterapię.
Doustne leki wiążące fosfor – w zależności od stanu klinicznego.
Pacjenci ze skąpomoczem lub bezmoczem prawdopodobnie będą wymagać zastosowania hemodializy lub dializy otrzewnowej
Przy wymiotach: leki przeciwwymiotne np. maropitant i gastroprotektanty np. omeprazol

Rokowanie

Przy szybkiej reakcji i dekomntaminacji żołądka rokowanie jest dobre.
Jeśli pacjenci rozwiną objawy ostrego uszkodzenia nerek rokowanie jest złe.