TOKSYKOLOGIA

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

MARIHUANA

Substancja czynna:

Tetrahydrokannabinol

Toksyczna dla:

Pies, Kot 

Dawka toksyczna

Nie można ustalić ze względu na różnice w zawartości THC w preparatach oraz form narażenia ( układ pokarmowy, układ oddechowy)

Przy dawkach 3–9 g/kg zdarzały się przypadki śmiertelne (skutki toksykologiczne można zaobserwować przy znacznie niższych dawkach).

Objawy kliniczne:

Neurologiczne: depresja OUN, dezorientacja, ataksja, przeczulica, śpiączka, wokalizacja, nadpobudliwość, rzadziej drgawki,
Żołądkowo-jelitowe: wymioty,
Oddechowe: depresja oddechowa (rzadko),
Sercowo-naczyniowe: bradykardia lub tachykardia,
Metaboliczne – hipotermia lub hipertermia.

Objawy w badaniach dodatkowych:

Brak specyficznych odstępstw od normy, jednak badania przesiewowe obejmujące badania morfologiczne, biochemiczne i badanie moczu powinny być wykonane w celu wykluczenia innych chorób.

Leczenie

– Usunąć źródło dymu, następnie wdrożyć tlenoterapię.

– Prowokacja wymiotów lub płukanie żołądka.

– Węgiel aktywowany w dawce 1g/kg m.c.

Płynoterapia oraz leki przecwiwymiotne np. maropitant.

– Sedacja zwierząt nadmiernie pobudzonych, z drgawkami – Diazepam 0,25–0,5 mg/kg IV.

– W ciężkich przypadkach można rozważyć terapię intralipidową.

Rokowanie

Toksyczność marihuany rzadko jest śmiertelna, jednak przy wysokim natężeniu THC zdarzają się przypadki śmiertelne.