TOKSYKOLOGIA

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

IBUPROFEN

Substancja czynna:

Ibuprofen

Toksyczna dla:

Pies, Kot 

Dawka toksyczna

PIES objawy żołądkowo jelitowe >50-125mg/kg KOTY >50mg/kg
PIES objawy z układu moczowego(nerkowe) >175mg/kg
PIES objawy z centralnego układu nerwowego >400mg/kg

KOTY wykazują objawy z reguły przy połowie wyżej wymienionych dawek.

Objawy kliniczne:

Objawy z układu żołądkowo-jelitowego:  pojawiają się z reguły 2-6 godzin po spożyciu, objawy krwotoku do układu pokarmowego lub owrzodzenia żołądka może być opóźnione od 12  godzin do 4-5 dni po spożyciu. 
niechęć do jedzenia, wymioty, krwiste wymioty, biegunka, krew w kale, podrażnienie żołądka i jelit, owrzodzenie układu pokarmowego, septyczne zapalenie otrzewnej przy perforacji układu pokarmowego. 
 
Objawy z układu moczowego: mogą pojawić się już po 12 godzinach od spożycia lub pojawić się w 3-5 dniu. 
apatia, oliguria/anuria, ból okolicy nerek, wymioty, niechęć do jedzenia. 
 
Objawy z układu nerwowego: najczęściej pojawiają się po 1-2 godzinach od spożycia bardzo wysokiej dawki. 
zaburzenia świadomości, depresja oddechowa, napady padaczkowe, zaburzenie odruchu źrenicznego. 

Objawy w badaniach dodatkowych:

Morfologia, biochemia, badanie moczu i USG.

Parametry nerkowe powinny być sprawdzone w momencie przyjęcia pacjenta oraz po 24 i 48 godzinach, jeśli spożyte zostały dawki nefrotoksyczne
Morfologia powinna być wykonywana 1 raz dziennie u pacjentów wykazujących objawy krwawienia do układu pokarmowego.
USG jamy brzusznej – przy bolesności powłok brzusznych, silnych objawach żołądkowo-jelitowych lub jeśli podejrzewane jest septyczne zapalenie otrzewnej na skutek perforacji układu pokarmowego.

Leczenie

Dekontaminacja żołądka najczęściej bywa skuteczna w ciągu pierwszych 30 minut od spożycia ze względu na szybką absorbję leku. Przy b. dużej ilości spożytych tabletek można prowokować wymioty nawet do 3-6 godzin po spożyciu. 
Węgiel aktywowany – pierwsza dawka 2-4g/kg m.c. następnie 1g/kg co 4-6 godzin przez 24-48 godzin. 
 
Gastroprotektanty (5-7dni) 
Sukralfat 0,25-1g p.o. co 6-8 godzin
Omeprazol 0,7-1,4mg/kg p.o co 12-24 godziny
Famotydyna 0,5mg/kg p.o. i.v. s.c. co 12 godzin 
 
Leki przeciwwymiotne, jeśli wymioty się przedłużają(do 5 dni)
Maropitant 1mg/kd s.c. co 24 godziny
 
Jeśli zostały spożyte dawki w wartościach nefrotoksycznych to prędkość wlewu powinna wynosić około 1,5-krotność zapotrzebowania dobowego izotonicznego krystaloidu przez 48 godzin ( pamiętajcie, żeby zawsze dopasować do indywidualnych potrzeb pacjenta!(prawidłowa wartość produkcji moczu to 2ml/kg/h)

Rokowanie

Ostrożne, w dużej mierze uzależnione od spożytej dawki i szybkości podjętej interwencji medycznej.