Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Tramadol

  • Grupa leków : Opioid
  • Wskazania : Do zmniejszenia ostrego i przewlekłego bólu tkanek miękkich i mięśniowo-szkieletowego o łagodnym nasileniu.
  • Przeciwwskazania : Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
    Nie stosować w połączeniu z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami monoaminooksydazy i inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny.
    Nie stosować u zwierząt z padaczką.
  • Standardowe dawkowanie : 2-4mg/kg m.c. co 8 godzin lub w miarę potrzeb w oparciu o nasilenie bólu.
  • Gatunki docelowe : Pies
  • Preparaty handlowe : Tralieve vet, Tramvetol

Sprawdź nasze social media