TOKSYKOLOGIA

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

PŁYN CHŁODNICZY

Substancja czynna:

Glikol etylenowy

Toksyczna dla:

Pies, Kot 

Obecna w:

Płyn chłodniczy, płyn hamulcowy

Dawka toksyczna

minimalna dawka śmiertelna to 6,6ml/kg dla psów i 1,5ml/kg dla kotów

Objawy kliniczne:

Obajwy ostre (30 min do 12 godzin) są związane głównie z podrażnieniem układu pokarmowego: wymioty, nudności, biegunka oraz zmianą osmolalności surowicy(otępienie, ataksja)
Następnie wydaje się, że objawy chorobowe całkowicie się wycofały, do momentu pojawienia się fazy drugiej.
W 12-24 godziny u kotów i 36-72 godziny u psów dochodzi do rozwinięcia się ostrej niewydolności nerek z bezmoczem na skutek formowania się oksalatów uszkadzających kanaliki nerkowe.
Anuria rozwija się najczęściej w 72-96 godzin po spożyciu.
W późniejszej fazie zatrucia – obrzęk i ból nerek. Zwiększenie echogeniczności nerek w badaniu USG.

Objawy w badaniach dodatkowych:

Kwasica metaboliczna, podwyższenie BUN i Crea, obniżenie poziomu wapnia. W badaniu osadu moczu oksalaty

Leczenie

Ze względu na szybką absorbcję, dekontaminacja żołądka nie zawsze bywa skuteczna.

We wczesnej fazie:

Fomepizol: PIES 20mg/kg i.v. następnie 15mg/kg i.v. co 12 godzin (2 dawki), następnie 5mg/kg i.v. jedna dawka. KOT 125mg/kg i.v. następnie 31,25mg/kg iv. co 12 godzin trzy dawki
Etanol CRI: PIES i KOT : 1,3ml 30% etanolu i.v. bolus, następnie 0,42ml/kg/h CRI przez 48 godzin
Etanol bolusy: PIES 5,5ml/kg 20% etanolu co 4 godziny- 5 podań następnie co 6 godzin – 4 podania. KOT: 5ml/kg 20% etanolu i.v. co 6 godzin – 5 podań, następnie co 8 godzin-4 podania.

Oba leki wykazują najlepsze działanie we wczesnej fazie zatrucia, dlatego że są inhibitorami kompetytywnymi które przerywają metabolizm glikolu polietylenowego i pozwalają na jego wydalenie w niezmienionej formie. Preferowany jest fomepizol.

Przy silnej hipokalcemii(poniżej 0,7mM/L wapnia zjonizowanego lub u pacjentów objawowych) : glukonian wapnia 10% PIES 5-15mg/kg i.v. w ciągu 20 min KOT 10-15mg/kg i.v. w ciągu 20 min
Przy silnej kwasicy metabolicznej(pH<7; dwuwęglany<10mEq/L): uzupełnienie dwuwęglanów
Płynoterapia: uzupełnienie deficytów płynowych + płynoterapia podtrzymująca krystaloidami izotonicznymi
Leki przeciwwymiotne, osłaniające przewód pokarmowy oraz wiążące fosfor – w zależności od stanu klinicznego pacjenta

Rokowanie

W dużej mierze zależy od ilości spożytej substancji i szybkości wprowadzonego leczenia. Przy wykryciu w późnej fazie zatrucia rokowanie jest złe.