TOKSYKOLOGIA

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

ANTYKOAGULANTY

Substancja czynna:

W zależności od spożytej generacji i substancji, patrz poniżej

Toksyczna dla:

Pies, Kot 

Dawka toksyczna

W zależności od spożytego produktu, antykolagulanty pierwszej i drugiej generacji.

1-generacja

Warfaryna

2-generacja

Bromadiolon LD50(pies) 10mg/kg; LD50(kot) 25mg/kg
Brodifakum LD50(pies) 3,5mg/kg; LD50(kot) 25mg/kg
Difenakum LD50(pies) 50mg/kg; LD50(kot) 100mg/kg

Objawy kliniczne:

Objawy pojawiają się z reguły 3-5 dni po spożyciu trucizny i są to:

Jako pierwsze najczęściej: kaszel, utrudnione oddychanie, przyspieszony oddech i nietoleracja wysiłkowa
Następnie uogólnione zaburzenia krzepnięcia objawiające się wybroczynami i krwotokami z naturalnych otworów ciała.
Gromadzenie się płynu w klatce piersiowej, jamie brzusznej, worku osierdziowym. Objawy przypominające obrzęk płuc wynikające z krwawienia do miąższu płuc.
Objawy wstrząsu hipowolemicznego.

Krwawienia do układu nerwowego, dostawowe, domięśniowe lub hematuria są rzadziej obserwowane.

Objawy w badaniach dodatkowych:

Anemia, najczęściej ostra, nieregeneratywna.
Małopłytkowość
Wydłużenie czasów krzepnięcia (APTT, PT)

Leczenie

Jeśli pacjent spożył trutkę stosunkowo niedawno- prowokacja wymiotów i podawanie węgla aktywowanego 1g/kg m.c. doustnie przez 1-2 dni. W momencie pojawienia się objawów klinicznych prowokowanie wymiotów nie ma sensu, dlatego że narażenie na truciznę nastąpiło kilka dni wcześniej.

Przy tzw. kryzysie, w pierwszej kolejności skupić się na leczeniu wstrząsu

Konieczne może okazać się przetoczenie krwi pełnej lub koncentratu czerwonokrwinkowego oraz osocza świeżo mrożonego.

Jeśli pacjent poddaje się leczeniu farmakologicznemu płynu w klatce piersiowej/płynu w worku osierdziowym, a objawy nie są na tyle mocno wyrażone, że bezpośrednio zagrażają życiu – odstąpić od punkcji, może to nasilić krwawienie.

Witamina K1 – 2,5-5mg/kg doustnie (preferowana droga) na dobę. Podawać od 5 dni do 6 tygodni ( w zależności od toksyny). Alternatywą drogą podania jest podskórna.

Podczas podawania witaminy K, nie ma potrzeby badania czasów krzepnięcia- będą one w normie. Należy utrzymać założony na początku czas leczenia (nie odstawiać witaminy K pomimo dobrego samopoczucia pacjenta) i oznaczyć je kontrolnie po zakończeniu podawania.

Rokowanie

Przy sprowokowaniu wymiotów od razu po spożyciu trutki i odpowiednim leczeniu wspomagającym rokowanie jest dobre.
Jeśli pacjent przeżyje pierwsze 48 godzin ostrej koagulopatii rokowanie stopniowo polepsza się.
Nieleczone zatrucie jest śmiertelne