Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Tigilanol (Stelfonta)

 • Grupa leków : Aktywator kinazy białkowej C
 • Wskazania : Leczenie nieoperacyjnych, nieprzerzutowych (wg klasyfikacji WHO) guzów podskórnych z komórek tucznych umiejscowionych w stawie łokciowym lub stawie skokowym bądź dystalnie w stosunku do nich oraz nieoperacyjnych, nieprzerzutowych guzów skórnych z komórek tucznych u psów.

  Objętość guza nie może przekraczać 8 cm3. Musi istnieć możliwość wykonania wstrzyknięcia produktu doguzowo.

 • Przeciwwskazania : W celu zminimalizowania wycieku produktu z powierzchni guza po wstrzyknięciu nie należy podawać leku w przypadku guzów z komórek tucznych o uszkodzonej powierzchni.
  Nie należy podawać produktu bezpośrednio do marginesu chirurgicznego po resekcji guza
 • Standardowe dawkowanie :
  Podanie doguzowe.

  Objętość guza (cm3) = ½ długości (cm) x szerokość (cm) x grubość (cm)

  Objętość dawki produktu STELFONTA (ml) do wstrzyknięcia = objętość guza (cm3) x 0,5

  Minimalna dawka wynosi 0,1ml /kg m.c. ; Maksymalna dawka wynosi 0,15ml/kg m.c. ; Dawka całkowita nie powinna przekraczać 4 ml u jednego zwierzęcia.

 • Gatunki docelowe : Pies
 • Preparaty handlowe : Stelfonta

Sprawdź nasze social media