Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Tasypimidyna

  • Grupa leków : Leki nasenne i uspokajające
  • Wskazania : Krótkotrwałe łagodzenie niepokoju sytuacyjnego i lęku u psów wywołanych hałasem lub wyjazdem właściciela.
  • Przeciwwskazania : Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

    Nie stosować u psów z umiarkowaną lub ciężką chorobą ogólnoustrojową (sklasyfikowaną na poziomie ASA III lub wyżej), np. w umiarkowanej lub ciężkiej niewydolności nerek, wątroby czy układu sercowo-naczyniowego.
    Nie stosować u psów wyraźnie uspokojonych (wykazujących oznaki np. senności, nieskoordynowanych ruchów, zmniejszonej reaktywności) po podaniu poprzedniej dawki.

  • Standardowe dawkowanie : 30 μg/kg
  • Gatunki docelowe : Pies
  • Preparaty handlowe : Tessie

Sprawdź nasze social media