Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Sewofluran

  • Grupa leków : Anestetyki wziewne
  • Wskazania : Do indukcji i podtrzymania znieczulenia.
  • Przeciwwskazania : Nie stosować u zwierząt w przypadku nadwrażliwości na sewofluran lub inne pochodne halogenowe używane do znieczulenia ogólnego. Nie stosować u zwierząt o rozpoznanej lub podejrzewanej podatności na hipertermię złośliwą.
  • Standardowe dawkowanie : Podtrzymanie znieczulenia PIES :   jeśli zastosowana była premedykacja - mieszanina wdechowa zawierająca 3,3%-3,6% sewofluranu, jeśli premedykacja nie była stosowana 3,7%-3,8%

    Podtrzymanie znieczulenia KOT : mieszanina wdechowa zawierająca 3,7% - 4,5% sewofluranu.

    W znieczuleniach z premedykacją przy użyciu opioidów, leków pobudzających receptory alfa-2-adrenergiczne, benzodiazepin lub fenotiazyny, podtrzymanie znieczulenia uzyskuje się przy niższych stężeniach sewofluranu.

  • Gatunki docelowe : Pies, Kot
  • Preparaty handlowe : Sevotek

Sprawdź nasze social media