Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Pimobendan

  • Grupa leków : Leki pobudzające układ sercowo-naczyniowy o działaniu inotropowym. Pochodna benzoimidazolo-pirydazynonu.
  • Wskazania : Leczenie zastoinowej niewydolności serca u psów wynikającej z niedomykalności zastawek(niedomykalność zastawki mitralnej i/lub trójdzielnej) lub kardiomiopatii rozstrzeniowej.
  • Przeciwwskazania : Nie stosować w przypadku kardiomiopatii przerostowej lub schorzeń, w których zwiększenie pojemności minutowej nie jest możliwe ze względów czynnościowych lub anatomicznych (np. wstenozie aortalnej).
  • Standardowe dawkowanie : 0,2 - 0,6 mg/kg m.c.  na dobę w dawce podzielonej ( co 12 godzin)
  • Gatunki docelowe : Pies
  • Preparaty handlowe : Cardisure, Vetmedin

Sprawdź nasze social media