Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Oklacytynib (Apoquel)

  • Grupa leków : Selektywny inhibitor kinaz Janusowych
  • Wskazania : Leczenie świądu związanego z alergicznym zapaleniem skóry u psów. Leczenie objawów klinicznych atopowego zapalenia skóry u psów.
  • Przeciwwskazania : Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
    Nie stosować u psów poniżej 12 miesięcy życia lub o masie ciała mniejszej niż 3 kg.
    Nie stosować u psów z immunosupresją, np. przy wzmożonym wydzielaniu hormonów kory nadnerczy lub postępującym wzroście nowotworów złośliwych, ponieważ działanie substancji czynnej nie zostało zbadane w takich przypadkach.
  • Standardowe dawkowanie : 0,4-0,6 mg/kg m.c. co 12 godzin przez 14 dni. W terapii podtrzymującej podawać raz na dobę.
  • Gatunki docelowe : Pies
  • Preparaty handlowe : Apoquel

Sprawdź nasze social media