Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Metronidazol

  • Grupa leków : Pochodne nitroimidazolu
  • Wskazania : Leczenie zakażeń układu pokarmowego wywołanych przez Giardia spp. i Clostridium spp. (tj. C. perfringens lub C. difficile).
    Leczenie zakażeń układu moczowo-płciowego, jamy ustnej, gardła oraz skóry wywołanych przez bakterie bezwzględnie beztlenowe (np. Clostridium spp.) wrażliwe na metronidazol.
  • Przeciwwskazania : Nie stosować w przypadku zaburzeń czynności wątroby.
    Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą
  • Standardowe dawkowanie : 25mg/kg m.c. co 12 godzin.
  • Gatunki docelowe : Pies, Kot
  • Preparaty handlowe : Metrobactin, Metrocare, Metrovis

Sprawdź nasze social media