Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Medetomidyna

 • Grupa leków : Agonista receptorów alfa-2-adrenergicznych
 • Wskazania : Sedacja i analgezja psów i kotów w celu ułatwienia przeprowadzenia badania i czynności leczniczych. Premedykacja.
 • Przeciwwskazania : Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego lub choroby układu oddechowego oraz upośledzona funkcja wątroby lub nerek.
  Mechaniczne zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego (skręt żołądka, uwięźnięcia, niedrożności przełyku).
  Ciąża, cukrzyca.
  Wstrząs, wyniszczenie lub u zwierząt bardzo osłabionych.
  Nie stosować razem z aminami sympatykomimetycznymi.
  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
  Nie stosować u zwierząt z chorobami oczu, w których wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego może być szkodliwy.
 • Standardowe dawkowanie : PIES : Sedacja : 10-80ug/kg m.c.  KOT : Sedacja : 50-150ug/kg m.c.
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Preparaty handlowe : Cepetor, Domitor, Narcostart, Zenalpha ( preparat łączony z watynoksanem)

Sprawdź nasze social media