Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Masytynib (Masivet)

 • Grupa leków : Inhibitor kinazy białkowo-tyrozynowej.
 • Wskazania : Leczenie nieoperacyjnych guzów z komórek tucznych u psów (2 lub 3 stopnia złośliwości) z potwierdzoną obecnością mutacji genu receptora c-KIT kinazy tyrozyny.
 • Przeciwwskazania : Nie stosować u suk ciężarnych lub w okresie laktacji.
  Nie stosować u psów poniżej 6 miesiąca życia lub o masie ciała poniżej 4 kg.

  Nie stosować u psów z niewydolnością wątroby, określoną jako stężenie AST lub ALT ponad 3-krotnie przekraczające górną granicę normy.

  Nie stosować u psów z niewydolnością nerek określoną jako stosunek stężeń białka i kreatyniny w moczu > 2 lub stężenie albumin < 1 poniżej dolnej granicy normy.

  Nie stosować u psów z niedokrwistością (stężenie hemoglobiny poniżej 10 g/dl).

  Nie stosować u psów z neutropenią, określoną jako bezwzględna liczba neutrofilów < 2000/mm3.

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
 • Standardowe dawkowanie : 12,5mg/kg raz na dobę (zakres dawkowania 11-14mg/kg m.c.)
 • Gatunki docelowe : Pies
 • Preparaty handlowe : Masivet

Sprawdź nasze social media