Leki bez rejestracji

Poniżej znajdziecie spis leków powszechnie używanych w leczeniu psów i kotów, które nie posiadają jednak ulotkowej rejestracji dla danego gatunku w Polsce.
Charakterystyka poszczególnych leków zgodnie z BSAVA Small Animal Formulary 10th Edition.

Substancje czynne

Grupa leków: Mukolityczne

Wskazania: Ograniczenie uszkodzenia wątroby przy zatruciu paracetamolem/ksylitolem, mukolitycznie

Przedciwwskazania: –

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

MUKOLITYCZNIE nebulizacja 50mg jako 2% roztwór, 

ZATRUCIE PARACETAMOLEM- 140-280mg i.v. w ciągu 20min, następnie 70mg/kg i.v. co 6 godzin, łącznie 7 dawek.

Grupa leków: Adrenomimetyki

Wskazania: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, stany astmatyczne, reakcje anafilaktyczne

Przedciwwskazania: –

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

RKO: 10ug/kg mc i.v. co 3-5 min ( dawka niska) 0,1mg/kg mc i.v. (dawka wysoka).

 Anafilaksja: 10ug/kg m.c. iv/im

Grupa leków:  Pochodna benzodiazepiny

Wskazania:  Leczenie zaburzeń behawioralnych z obecnymi zaburzeniami lękowymi

Przedciwwskazania: Nadwrażliwość na benzodiazepiny, jaskra, ciężka choroba nerek lub wątroby. Niezalecany w ciąży i laktacji.

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 0,01-0,1mg/kg p.o. nawet co 6 godzin; 

KOT 0,125-0,25mg/kg p.o. co 8-12 godzin

Grupa leków: Antybiotyk aminoglikozydowy

Wskazania: Leczenie zakażeń bakteryjnych wrażliwych na amikacynę, po oznaczeniu wrażliwości antybiogramem

Przedciwwskazania:  Upośledzona funkcja nerek.

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie:  

PIES 15-30mg/kg i.v i.m. s.c. co 24 godziny, 

KOT 10-15mg iv im sc co 24 godziny

Grupa leków: Lek przeciwarytmiczny

Wskazania: Leczenie arytmii komorowych i nadkomorowych

Przeciwwskazania: Bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo-komorowy, niedoczynność tarczycy

Gatunki: Pies

Dawkowanie: 

0,03-0,05mg/kg/min i.v; 10-15mg/kg p.o. co 12 godzin przez 7 dni, następnie 5-7,5mg/kg co 12 godzin przez 14 dni, następnie 5-7,5mg/kg co 24 godziny.

Grupa leków: Inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny

Wskazania: Leczenie przewlekłych zaburzeń behawioralnych np. zaburzeń kompulsywnych/lęku separacyjnego psów. Leczenie idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego, psychogennego łysienia kotów

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jaskra, ciężka choroba wątroby, padaczka, zatrzymanie moczu.

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 1-2mg/kg co 12-24 godziny p.o.;

KOT 0,5-1mg/kg co 24 godziny p.o.

Grupa leków:  Beta-bloker

Wskazania:  Leczenie tachyarytmii, leczenie kardiomiopatii przerostowej kotów, leczenie nadciśnienia systemowego

Przeciwwskazania: Bradyarytmie, nieskompensowana zastoinowa niewydolność serca

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie:   

PIES 0,2-2mg/kg co 12 godzin p.o. ; 

KOT 6,25-12,5mg/kota co 12-24 godziny p.o.

Grupa leków:  Parasympatykolityk

Wskazania:  Zapobieganie lub leczenie bradykardii i bradyarytmii, rozszerzenie źrenic, leczenie zatruć związkami fosforoogranicznymi

Przeciwwskazania: Jaskra, zwichnięcie soczewki, zespół suchego oka

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

Leczenie bradyarytmii: 0,01-0,03mg/kg  i.v. 

Okulistyka: 1 kropla co 12-14 godziny następnie 1 kropla co 24-96 godzin do podtrzymania efektu

Grupa leków: Lek immunosupresyjny

Wskazania:  Leczenie chorób autoimmunologicznych

Przeciwwskazania: Supresja szpiku kostnego, pacjenci z chorobą wątroby lub ryzykiem infekcji. Nie jest zalecana u kotów ani pacjentów z chorobami trzustki w przeszłości

Gatunki: Pies

Dawkowanie: 

2mg/kg p.o. co 24godziny max 2-3 tygodnie, następnie 0,5-2mg/kg co 24-48 godzin

Grupa leków: Leki antyhistaminowe

Wskazania: Leczenie chorób alergicznych, zapobieganie i wczesne leczenie anafilaksji

Przeciwwskazania: Brak ( może obniżać próg drgawkowy)

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 1mg/kg p.o. co 24 godziny, 

KOT 5mg/kota p.o. co 24 godziny

Grupa leków: Leki antyhistaminowe

Wskazania: Leczenie chorób alergicznych, zapobieganie i wczesne leczenie anafilaksji

Przeciwwskazania: Brak ( może obniżać próg drgawkowy)

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 4-8mg/psa p.o. co 8 godzin lub 2,5-10mg/psa im/iv 

KOT 2-4mg/kota p.o. co 8-12 godzin lub 2-5mg/kota im/iv

Grupa leków: Lek prokinetyczny

Wskazania: Leczenie zaburzeń perystaltyki gdy wykluczono niedrożność układu pokarmowego, zaparcia lub megacolon u kotów, zwiększa napięcie dolnego zwieracza przełyku

Przeciwwskazania: Niedrożność mechaniczna lub perforacja przewodu pokarmowego

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 0,1-0,5mg/kg p.o. co 8-12 godzin, 

KOT 2,5-5mg/kota p.o. co 8-12 godzin.

Grupa leków: Antagonista receptorów H2

Wskazania: Leczenie przy zapaleniu żołądka, wrzodach żołądka i dwunastnicy, zapaleniu przełyku.

Przeciwwskazania: –

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 5mg/kg m.c. po, iv, im co 8 godzin, 

KOT 2,5-5mg/kg m.c. po iv im co 12 godzin 

Grupa leków: Stymuluje podział i różnicowanie erytrocytów

Wskazania: Leczenie anemii związanej z przewlekłą chorobą nerek i FeLV u kotów

Przeciwwskazania:  Stany w których obecne jest wysokie stężenie erytropoetyny w surowicy np. anemie hemolityczne, anemie z utraty krwi. Anemie z niedoboru żelaza, niekontrolowane nadciśnienie systemowe

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

0,25-1ug/kg  s.c. raz w tygodniu do momentu w którym hematokryt nie wyrówna się. Następnie zwiększać odstępy czasowe między podaniami. 

Grupa leków: Lek antyarytmiczny

Wskazania: Leczenie tachyarytmii nadkomorowych, kontrolowanie częstotliwości skurczu komór w leczeniu migotania przedsionków

Przeciwwskazania: Arytmie komorowe, blok przedsionkowo-komorowy, hipokaliemia, kardiomiopatia przerostowa kotów

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 2,5-3,5ug/kg m.c. po co 12 godzin, Podanie dożylne 2,2-4,4ug/kg co 12 godzin. 

KOT 10ug/kg po co 24-48 godzin. Podanie dożylne 1-1,6ug/kg co 12 godzin

Grupa leków: Bloker kanałów wapniowych

Wskazania: Leczenie tachyarytmii nadkomorowych, kontrolowanie częstotliwości skurczu komór w leczeniu migotania przedsionków

Przeciwwskazania: Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, zespół chorej zatoki, istotne niedociśnienie, zastoinowa niewydolność serca

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 0,5-2mg/kg  p.o. co 8 godzin, 

KOT 0,5-2mg/kg  p.o. co 8 godzin

Grupa leków: Syntetyczne katecholaminy

Wskazania: Krótkoterminowe wsparcie inotropowe pacjentów z niewydolnością skurczową serca(np. kardiomiopatia rozstrzeniowa), wstrząs septyczny lub kardiogenny

Przeciwwskazania: Zwężenie aorty i inne choroby restrykcyjne

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 2,5-5ug/kg/min i.v. CRI,

 KOT 1-5ug/kg/min i.v. CRI

Grupa leków: Syntetyczne katecholaminy

Wskazania: Leczenie wstrząsu po wyrównaniu deficytów płynowych, leczenie ostrej niewydolności serca, normalizacja ciśnienia krwi podczas znieczulenia

Przeciwwskazania: Przerwanie podawania lub obniżenie dawki może spowodować pojawienie się arytmii

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 2-10ug/kg/min i.v. CRI, 

KOT 1-5ug/kg/min i.v. CRI

Grupa leków: Inhibitory konwertazy angiotensyny

Wskazania: Leczenie zastoinowej niewydolności serca, leczenie nadciśnienia, używany w leczeniu białkomoczu przy chorobach nerek

Przeciwwskazania: Niedociśnienie, obniżenie rzutu serca 

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES- choroba serca 0,5mg/kg po co 24 godziny(można zwiększyć do 0,5mg/kg co 12 godzin), Nefropatia białkogubna 0,25-1mg/kg po co 12-24 godziny, Nadciśnienie 0,5mg/kg co 12 godzin. 

KOT 0,25-0,5mg/kg co 12-24 godziny

Grupa leków: Antagonista receptorów H2

Wskazania: Leczenie przy zapaleniu żołądka, wrzodach żołądka i dwunastnicy, zapaleniu przełyku.

Przeciwwskazania: –

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

0,5-1mg/kg p.o. co 12 -24 godziny

Grupa leków: Analog aldosteronu

Wskazania: Leczenie niedoczynności kory nadnerczy, gdy dezoksykortykon nie jest odpowiedni dla danego pacjenta

Przeciwwskazania: –

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

0,01mg/kg p.o. co 12 godzin (dawka początkowa)

Grupa leków: Antagonista receptorów benzodiazepinowych

Wskazania: Odwrócenie działania benzodiazepin

Przeciwwskazania: Przedawkowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

0,01-0,1mg/kg iv

Grupa leków: Inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny

Wskazania: Leczenie zaburzeń behawioralnych z połączeniu z ustalnym planem leczenia behawiorystycznego

Przeciwwskazania: Padaczka, nadwrażliwość na fluoksetynę lub inne leki z tej samej grupy.

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 1-2mg/kg p.o. co 24 godziny, 

KOT 0,5-1mg/kg p.o. co 24 godziny

 

Grupa leków: Leki przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe

Wskazania: Leczenie padaczki, leczenie bólu(szczególnie przewlekłego/neuropatycznego)

Przeciwwskazania: –

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 10-20mg/kg p.o. co 6-8 godzin. 

KOT 5-10mg/kg p.o. co 8-12 godzin

Grupa leków: Lek przeciwhistaminowy

Wskazania: Leczenie stanów alergicznych

Przeciwwskazania: –

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

2 – 2,2 mg/kg p.o. co 8-12 godzin. 

Grupa leków: Leki przeciwzakrzepowe

Wskazania: Profilaktyka zatorowości u psów i kotów

Przeciwwskazania: Zaburzenia krzepnięcia, owrzodzenia przewodu pokarmowego

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 1,1-4mg/kg p.o. co 24 godziny; 

KOT 18,75mg/kota p.o. co 24 godziny

Grupa leków: Leki przeciwkrwotoczne

Wskazania: Tendencje do krwawień w szczególności gdy spodziewaną przyczyną jest hiperfibrynoliza

Przeciwwskazania: Historia lub zwiększone ryzyko zakrzepicy.

Gatunki: Pies

Dawkowanie: 

15-20mg/kg p.o. co 8 godzin, 10mg/kg i.v. co 8 godzin. 

Grupa leków: 

Wskazania: Leczenie wspomagające chorób wątroby przebiegających z cholestazą

Przeciwwskazania: Niedrożność dróg żółciowych

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

10-15mg/kg p.o. co 24 godzin lub w dawkach podzielonych

Grupa leków:  Osmotyczny środek przeczyszczający

Wskazania: Obniżenie poziomu amoniaku we krwi u pacjentów z zespoleniem wrotno-systemowym, leczenie zaparć

Przeciwwskazania: Niedrożność przewodu pokarmowego

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 0,5-1ml/kg p.o co 8-12 godzin(zaparcia i przewlekła encefalopatia wątrobowa) 

KOT 0,5-5ml/kota p.o. co 8-12 godzin(zaparcia i przewlekła encefalopatia wątrobowa)

Grupa leków: Leki przeciwpadaczkowe

Wskazania: Leczenie padaczki

Przeciwwskazania: Zaawansowana choroba nerek

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

20-30mg/kg mc p.o. co 8-12 godzin

Grupa leków: Diuretyk osmotyczny

Wskazania: Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego, leczenie ostrej jaskry

Przeciwwskazania: Odwodnienie, obrzęk płuc, niezalecane przy krwotokach śródczaszkowych

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

0,5-2g/kg  i.v. CRI 20-30min

Grupa leków: Benzodiazepiny

Wskazania: Leczenie stanu padaczkowego, jako część protokołów anestetycznych

Przeciwwskazania: Unikać stosowania u noworodków

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

0,2-0,3mg/kg i.v. leczenie stanu padaczkowego

Grupa leków: Antagonista receptorów opioidowych

Wskazania: Leczenie przedawkowania opioidów

Przeciwwskazania: –

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

0,01-0,02mg/kg i.v.;  0,04mg/kg i.m./s.c.

Grupa leków: Inhibitor pompy protonowej

Wskazania: Leczenie przy zapaleniu żołądka, wrzodach żołądka i dwunastnicy, zapaleniu przełyku.

Przeciwwskazania: –

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie:

 PIES 0,5-1,5mg/kg  i.v.  ; p.o.  co 12-24 godziny, 

KOT 0,75-1mg/kg p.o.  co 24 godziny

Grupa leków: Przeciwwymiotne

Wskazania: Leczenie wymiotów niereagujących na inne substancje(maropitant, metoklopramid)

Przeciwwskazania: Niedrożność przewodu pokarmowego

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

0,5-1mg/kg p.o. co 12-24 godziny lub 0,5mg/kg iv następnie 0,5mg/kg/h CRI 6 godzin

Grupa leków: Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

Wskazania: Leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu, działanie przeciwgorączkowe, jako część protokołu analgetycznego po zabiegach

Przeciwwskazania: NIE PODAWAĆ U KOTÓW

Gatunki: Pies

Dawkowanie: 

10-20mg/kg p.o. ; i.v. co 8 godzin

Grupa leków: Nitroimidazole

Wskazania: Leczenie zakażeń Trichomonas Foetus u kotów

Przeciwwskazania: Nadwrażliwośc na nitroimidazole, ciąża, laktacja

Gatunki: Kot

Dawkowanie: 

20-30mg/kg p.o. co 24 godziny przez 14 dni. 

10mg/kg p.o. co 24 godzin u kociąt i kotów z chorobami wątroby

Grupa leków: Lek antyarytmiczny

Wskazania: Leczenie arytmii komorowych

Przeciwwskazania: Astma, bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo-komorowy, niestabilna zastoinowa niewydolność serca

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 0,5-3mg/kg p.o. co 12 godzin; 

KOT 10-20mg/kota p.o. co 12 godzin

Grupa leków:  Sulfonamid w postaci pro-leku

Wskazania: Leczenie zapalenia okrężnicy

Przeciwwskazania: Dobermany bywają nadwrażliwe na działania niepożądane sulfapirydyny

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 15-30mg/kg p.o. co 8-12 godzin, max 6g/dzień; 

KOT 10-20mg/kg p.o. co 8-12 godzin.

Grupa leków: Lek przeciwpadaczkowy

Wskazania: Leczenie padaczki

Przeciwwskazania: Ciężka niewydolność nerek i wątroby. Unikać nagłego odstawienia

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 2-20mg/kg p.o. co 8-12 godzin; 

KOT 12,5-25mg/kota p.o. co 12 godzin

Grupa leków: Leki przeciwpadaczkowe

Wskazania: Leczenie padaczki

Przeciwwskazania: Ciężkie zaburzenie pracy wątroby, ciąża, nie odstawiać nagle

Gatunki: Pies, Kot

Dawkowanie: 

PIES 5-10mg/kg p.o. co 12 godzin, 

KOT 5-10mg/kg p.o. co 24 godziny

Jakieś pytania ?
Napisz do nas

Sprawdź nasze social media