Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Interferon

 • Grupa leków : Interferon
 • Wskazania :
  Psy :

  Zmniejszenie śmiertelności i nasilenia objawów klinicznych jelitowej formy choroby parwowirusowej psów powyżej 1 miesiąca życia.

  Koty :
  Stosowanie u kotów zakażonych wirusami FeLV i/lub FIV, w wieku powyżej 9 tygodni, nie w końcowym stadium klinicznym. W badaniach terenowych wykazano:
  - zmniejszenie nasilenia objawów w 4-tym miesiącu choroby
  - zmniejszenie śmiertelności:
  u kotów z anemią śmiertelność wynosząca około 60% w 4, 6, 9 i 12-tym miesiącu po podaniu interferonu uległa obniżeniu o około 30%.
  u kotów zakażonych FeLV, u których nie stwierdzono anemii w następstwie stosowania interferonu śmiertelność z 50% została obniżona o 20%. U kotów zakażonych FIV stwierdzono niską śmiertelność (ok. 5%) na którą podanie interferonu nie miało wpływu.

 • Przeciwwskazania :
  Psy: Szczepienie podczas i po zastosowaniu preparatu Virbagen Omega jest niewskazane do czasu wyzdrowienia psa.
  Koty: Ponieważ u kotów szczepienie w czasie występowania objawów zakażenia FeLV/FIV jest niewskazane dlatego nie badano wpływu Virbagen u Omega na szczepienie.
 • Standardowe dawkowanie :
  Psy:    Dożylnie, raz dziennie przez 3 kolejne dni. Dawka wynosi 25 000 000 j/ kg masy ciała.
  Koty:   Podskórnie, raz dziennie przez 5 kolejnych dni. Dawka wynosi 1 000 000 j/ kg m.c. Należy wykonać trzy oddzielne cykle podawania preparatu od dnia 0, 14 i 60-tego.
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Preparaty handlowe : Virbagen Omega

Sprawdź nasze social media