Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Insulina

 • Grupa leków : Hormony trzustki
 • Wskazania : terapia cukrzycy psów i kotów. 
 • Przeciwwskazania : Nie należy podawać produktu dożylnie. Caninsulin jest insuliną o średniej długości działania i nie jest wskazany do stosowania u zwierząt z objawami kwasicy ketonowej.
 • Standardowe dawkowanie :
  PIES

  Dawka inicjująca 0,5 j.m./kg m.c.  raz dziennie. Wyliczoną dawkę należy zaokrąglić w dół do najniższej pełnej wartości

  KOT

  Dawka inicjująca 1 j.m. co 12 godzin, jeśli stężenie glukozy we krwi utrzymuje się na poziomie poniżej 20mmol/l

  Dawka inicjująca 2 j.m. co 12 godzin, jeśli stężenie glukozy we krwi utrzymuje się na poziomie powyżej 20mmol/l

  ProZinc : Początkowa dawka wynosi 0,2-0,4 j.m./kg co 12 godzin.
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Preparaty handlowe : Caninsulin, ProZinc

Sprawdź nasze social media