Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Imidokarb

  • Grupa leków : Leki przeciwpierwotniacze, karbanilidy.
  • Wskazania : Zapobieganie i leczenie inwazji Babesia canis.
  • Przeciwwskazania : Nie podawać dożylnie.

    Lek stosuje się w dawce jednorazowej, nie podawać powtórnie.  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

  • Standardowe dawkowanie : Leczniczo : 3-6 mg/kg m.c.

    Profilaktycznie 6 mg/kg m.c.

  • Gatunki docelowe : Pies
  • Preparaty handlowe : Lovacarb

Sprawdź nasze social media