Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Imidapryl

  • Grupa leków : Inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE)
  • Wskazania : Leczenie umiarkowanej do ciężkiej niewydolności serca, wywołanej przez niedomykalność zastawki dwudzielnej lub przez kardiomiopatie rozstrzeniową.
  • Przeciwwskazania : Nie stosowu psów z niskim ciśnieniem krwi. Nie stosować u psów z ostrą niewydolnością nerek. Nie stosować u psów z wrodzonymi wadami serca. Nie stosować u psów z nadwrażliwością na inhibitory konwertazy angiotensyny. Nie stosować u psów z hemodynamicznie istotnymi stenozami (zwężenie aorty, zwężenie zastawki dwudzielnej, zwężenie zastawki pnia płucnego). Nie stosować u psów z kardiomiopatią przerostową zwężającą.
  • Standardowe dawkowanie : 0,25 mg/kg m.c. co 24 godziny
  • Gatunki docelowe : Pies
  • Preparaty handlowe : Prilium

Sprawdź nasze social media