praktyka kliniczna

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

1

Giardioza

Najważniejsze informacje o diagnostyce, leczeniu i zapobieganiu !

Dzisiaj zajmiemy się chorobą pasożytniczą, która jest dużym problem u psów i kotów. Giardioza, inaczej lamblioza jest powodowana przez pierwotniaka – Giardia spp. Sprawia niekiedy problem terapeutyczny, ponieważ jest to pasożyt niewrażliwy na klasyczne modele odrobaczania stosowane w gabinetach weterynaryjnych. 

Zwierzęta ulegają zarażeniu poprzez zjedzenie cyst wydalanych przez zakażone osobniki, po spożyciu wody, czy pokarmu. Pasożyt bytuje w nabłonku jelitowym. Okres inkubacji wynosi 7-10 dni. Często inwazje są bezobjawowe, ale u osobników z obniżoną odpornością powodują biegunki stałe lub okresowe, zawierające śluz, wymioty, ogólne osłabienie, brak apetytu. 

Rozpoznanie opiera się na bezpośrednim badaniu rozmazów kału, flotacji kału, bezpośredniej immunofluorescencji w rozmazach kału i testu PCR. Przydatne w codziennej praktyce są także szybkie testy komercyjne – na obecność antygenu w kale. 

Zwierzęta z objawami klinicznymi zaburzeń żołądkowo-jelitowych z dodatnimi testami diagnostycznymi powinny zostać poddane leczeniu. 

Leki wykorzystywane do terapii giardiozy to:

-fenbendazol – 50 mg/kg co 24 h, doustnie, przez 3-5 dni,

-metronidazol – 50 mg/kg co 24 h, doustnie przez 5 dni, lub 25 mg/ kg co 12 h, przez 5 dni,

-preparaty łączone – (15,0 mg/kg febantelu, 14,4 mg/kg pyrantelu, 5,0 mg/kg prazykwantelu, co 24 h, przez 3 dni. 

Ocenę skuteczności leczenia należy przeprowadzić metodą mikroskopową minimum 7 dni od zakończeniu terapii. W przypadku ponownego dodatniego wyniku i utrzymujących się objawów klinicznych kurację należy kontynuować. 

Niezalecane jest leczenie zwierząt bezobjawowych.

Niezwykle istotne jest zapobieganie – mycie i suszenie pomieszczeń, higiena poideł, misek, posłań, kocy, kąpanie z szamponami z chlorheksydyną w celu usunięcia resztek przylegającego kału i cyst oraz regularne usuwanie kału. 

Istnieją doniesienia, że cysty znajdujące się na powierzchni są niszczone poprzez zmywanie gorącą wodą (>65°C) pod wysokim ciśnieniem lub wskutek stosowania produktów zawierających czwartorzędowe związku amonowe, ale żaden środek dezynfekcyjny nie jest zarejestrowany do tego celu. 

Niezbędne jest również przestrzeganie higieny osobistej przez osoby opiekujące się zwierzętami, w celu zapobieżenia roznoszenia cyst, należy pamiętać, ze giardioza jest zoonozą. Właścicieli trzeba uświadamiać i zalecić kontakt z lekarzem w przypadku niepokojących objawów.   

Inne podejście

Klasyczne schematy odrobaczenia nie wystarczają. Konieczna jest dalsza diagnostyka.

Zapobieganie

Jest oporny na czynniki środowiskowe, niezwykle ważna jest dezynfekcja i higienia. W przeciwnym razie spodziewaj się nawrotów.

Zoonoza

Jest to jedna z chorób z potencjałem zoonotycznym, pamiętaj o tym !