Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Fentanyl

 • Grupa leków : Opioid, agonista receptorów mi
 • Wskazania : Do śródoperacyjnego znieczulenia podczas zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych na tkankach miękkich i w chirurgii ortopedycznej.
  Do kontrolowania bólu pooperacyjnego związanego z przeprowadzoną dużą operacją ortopedyczną lub zabiegiem chirurgicznym w obrębie tkanek miękkich.
 • Przeciwwskazania : Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, lub na dowolną substancję pomocniczą.
  Nie stosować u psów z niewydolnością serca, niskim ciśnieniem krwi, hipowolemią, obturacyjną chorobą dróg oddechowych, depresją oddechową, nadciśnieniem lub padaczką w wywiadzie.

  Nie stosować u zwierząt z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.
 • Standardowe dawkowanie : 5-10 μg/kg m.c. dożylnie podane w postaci bolusu, a następnie12-24 μg/kg/godzinę dożylnie, w celu znieczulenia śródoperacyjnego w ciągłym wlewie (CRI).

  6-10 μg/kg/godzinę  dożylnie (IV) w ciągłym wlewie w celu znieczulenia pooperacyjnego. Podczas podawania fentanylu w okresie pooperacyjnym w postaci ciągłego wlewu, zwierzęta muszą być starannie monitorowane.

 • Gatunki docelowe : Pies
 • Preparaty handlowe : Fentadon

Sprawdź nasze social media