Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Estriol

  • Grupa leków : Estrogen
  • Wskazania : Leczenie hormono-zależnego nietrzymania moczu, spowodowanego niewydolnością zwieracza cewki moczowej u suk po zabiegach ovariohysterectomii.
  • Przeciwwskazania : Stosować u suk poddanych zabiegowi ovariohysterectomii, ze względu na wykazanie skuteczności preparatu tylko w wyżej wymienionych wskazaniach.
    Nie należy stosować preparatu Incurin u zwierząt z objawami syndromu poliurii- polidypsji.
  • Standardowe dawkowanie : dawka początkowa 1mg estriolu dziennie.
  • Gatunki docelowe : Pies
  • Preparaty handlowe : Incurin

Sprawdź nasze social media