Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Enrofloksacyna

 • Grupa leków : Fluorochinolon
 • Wskazania : Leczenie zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego, układu oddechowego oraz dróg moczowych, zakażeń skóry, wtórnych zakażeń ran, a także zapalenia ucha zewnętrznego, gdy rozpoznanie kliniczne potwierdzone wynikami testu wrażliwości drobnoustrojów wskazuje na celowość zastosowania enrofloksacyny, jako antybiotyku z wyboru.
 • Przeciwwskazania : Nie stosować u psów poniżej 1 roku życia oraz przed upływem 18 miesiąca życia u psów bardzo dużych ras o długim okresie wzrostu.
  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

  Nie stosować u psów z zaburzeniami napadowymi, gdyż enrofloksacyna może powodować pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

  Nie stosować profilaktycznie.
 • Standardowe dawkowanie : 5mg/kg m.c. co 24 godziny
 • Gatunki docelowe : Pies, Kot
 • Preparaty handlowe : Enroxil flavour, Floxabactin, Enrotron flavour, Xeden

Sprawdź nasze social media