Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Deslorelina (Suprelorin)

  • Grupa leków : Gonadoliberyny
  • Wskazania : Odwracalna sterylizacja farmakologiczna zdrowych, niekastrowanych, dojrzałych płciowo samców psów
  • Przeciwwskazania : Brak
  • Standardowe dawkowanie : Jeden implant, niezależnie od wielkości samca.
  • Gatunki docelowe : Pies
  • Preparaty handlowe : Suprelorin

Sprawdź nasze social media