Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Benzylopenicylina prokainowa

  • Grupa leków : antybiotyk beta-laktamowy, penicylina naturalna
  • Wskazania : leczenie schorzeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na penicylinę i streptomycynę
  • Przeciwwskazania : nadwrażliwość na penicyliny, streptomycyny lub dowolną substancję pomocniczą.
  • Standardowe dawkowanie : 1 ml/10 kg m.c. (20 mg penicyliny prokainowej i 25 mg dihydrostreptomycyny siarczanu/ kg m.c.)
  • Gatunki docelowe : Pies, Kot
  • Preparaty handlowe : Pen-Strep 

Sprawdź nasze social media