Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

atipamezol

  • Grupa leków : antagonista receptorów alfa-2-adrenergicznych
  • Wskazania :
  • Zniesienie sedacyjnego, przeciwbólowego i innych efektów działania medetomidyny i deksmedetomidyny
  • Przeciwwskazania : Nadwrażliwość na substancję czynną, upośledzona czynność wątroby i nerek, nie stosować u zwierząt przeznaczonych do rozrodu
  • Standardowe dawkowanie : pięciokrotnie wyższa od dawki medetomidyny i dziesięciokrotnie wyższa od dawki deksmedetomidyny (PSY) ; 2,5-raza wyższa od dawki medetomidyny i pięciokrotnie wyższa od dawki deksmedetomidyny (KOTY)
  • Gatunki docelowe : Pies, Kot
  • Preparaty handlowe : Antisedan, Atipam, Revertor, Narcostop

Sprawdź nasze social media