praktyka kliniczna

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

t-chick-mcclure-fAl0svR9hm8-unsplash-1.jpg

koniec studiów i co dalej?

Zakończenie studiów to zaledwie początek przygody z weterynarią. Zaplanuj swoją przyszłość świadomie !

       Witamy w pierwszym artykule działu „praktyka kliniczna” VetKnow. Będziemy w nim poruszać tematy mogące sprawiać trudności młodym lekarzom ,stażystom lub studentom ostatniego roku. Tematy te, często są pomijane w toku kształcenia lub przykłada się do nich zbyt małą wagę, ze względu na dużą objętość materiału.      

Medycyna weterynaryjna to 5,5 roku wymagających i pracochłonnych studiów. W trakcie ich trwania, nie każdy student jest w stanie zdefiniować, jaką dziedziną, czy jakim gatunkiem, chciałby się zajmować. Koniec edukacji jest odpowiednim momentem do analizy naszej drogi zawodowej.

Najczęściej wybieraną drogą, jest praca kliniczna ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty), gospodarskimi ( krowy, konie, trzoda chlewna, drób), czy egzotycznymi. Po zakończeniu studiów, by zacząć praktykę lekarsko-weterynaryjną należy dopełnić pewnych formalności prawnych.

Priorytetem powinno być – uzyskanie prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z załącznikami, odpowiadające wymogom ustawowym do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Dokumenty jakie należy przygotować:

-Dyplom ukończenia studiów

-Ankieta osobowa

-Dokument potwierdzający tożsamość

-Dowód zapłacenia opłaty - W zależności od uchwały danej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej: bezpłatnie lub średnio od 50,00 zł do 100,00 zł.

-Orzeczenie lekarskie

-Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

-Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.

Po złożeniu wniosku rada weryfikuje jego poprawność oraz kompletność. W przypadku braków wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych – termin 30 dni lub dokumentacji – 7 dni.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz dokonuje wpisu do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej lekarzowi weterynarii, który złożył poprawne i kompletne dokumenty – w terminie „Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy„

Kolejnym krokiem jest wybór formy zatrudnienia, w naszej grupie najczęstszymi formami jest:

-umowa o pracę, w której staniesz się pracownikiem, zobowiązanym do wykonywania pracy,w określonym czasie i za wynagrodzeniem. To pracodawca odpowiedzialny będzie za organizację pracy, opłacanie składek zdrowotnych itd.

-umowa „b2b – business to business”. Jest to natomiast forma współpracy między dwoma firmami, prowadzącymi działalność gospodarczą. W tym przypadku będziesz osobą samozatrudnioną, prowadzącą jednoosobową działalność, zobligowaną do wystawiania faktur,samodzielnego opłacanie składek ZUS, opłacania podatków na przykład podatek dochodowy, prowadzenia księgowości itp. Osobie na umowie b2b nie przysługują uprawnienia pracownicze np. płatny urlop wypoczynkowy.

Kolejnym popularnym kierunkiem wybieranym przez lekarzy weterynarii jest praca w Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to stanowisko urzędowe, nabór ogłaszany jest przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Związana jest ona m.in. ze zwalczaniem, monitorowaniem chorób zakaźnych, badaniem zwierząt rzeźnych, stosowaniem nadzoru nad wytwarzaniem pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wiele osób zdecyduje się na całkowicie inną ścieżkę – praca w laboratorium analitycznym. Zajęcie to związane będzie z analizą, wykonywaniem i interpretacją badań krwi, moczu, kału, a także badań cytologicznych.

Medycyna weterynaryjna daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego. W każdej z przedstawionych grup młody lekarz może postawić swoje pierwsze kroki w branży. Nie są to jednak wszystkie możliwe opcje.

Każdy z absolwentów powinien zaznajomić się z zaletami i wadami danej pracy i zgodnie ze sobą podjąć decyzje odnośnie swojej drogi zawodowej.

     Był to pierwszy artykuł z serii „praktyka kliniczna” , będą się one pojawiać cyklicznie, jeśli macie pomysły na kolejne tematy lub jakiś wyjątkowo Was interesuje lub sprawia problem w codziennej praktyce, piszcie śmiało na Instagramie, Facebooku lub przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt !

Pozdrawiamy !

Dokumenty

Żeby uzyskanie prawa wykonywania zawodu poszło sprawnie, skompletuj wymagane dokumenty.

Forma i warunki zatrudnienia

Ustal dokładne warunki współpracy oraz formę zaturdnienia z przyszłym pracodawcą.

Wiele możliwości po studiach

Na szczęście medycyna weterynaryjna to wielokierunkowa branża i nie trzeba zamykać się tylko w pracy klinicznej.