Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

Amoksycylina z kwasem klawulanowym

  • Grupa leków : antybiotyk beta-laktamowy, aminopenicylina potencjalizowana inhibitorem beta-laktamaz
  • Wskazania : Infekcje wywołane przez wrażliwe drobnoustroje, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia układu moczowego, zakażenia dróg oddechowych, zakażenia przewodu pokarmowego, zakażenia zębów i tkanek otaczających.
  • Przeciwwskazania : nadwrażliwość na antybiotyki beta-laktamowe
  • Standardowe dawkowanie : 12,5mg/kg m.c. co 12 godzin.
  • Gatunki docelowe : Pies, Kot
  • Preparaty handlowe : Synulox, Synergal, Kesium, Clavaseptin, Clavudale, Clavubactin vet

Sprawdź nasze social media