TOKSYKOLOGIA

Vetknow

Wiedza jest nic nie warta,

jeśli się nią nie dzielisz.

LEKI NASENNE

Substancja czynna:

najczęściej Eszopiklon, Zaleplon, Zolpidem

Obecna w:

Leki nasenne (niebenzodiazepiny) przepisywane dla ludzi

Toksyczna dla:

Pies, Kot 

Dawka toksyczna

Ezsopiklon >0,37mg/kg 

Zaleplon 

Pies >0,11mg/kg;   Kot >1,25mg/kg 

Zolpidem

Pies >0,2mg/kg objawy depresji CUN, >0,6mg/kg reakcje paradoksalne; Kot >0,34mg/kg

Objawy kliniczne:

Najczęstszymi objawami są depresja układu nerwowego, ataksja, dezorientacja. 

Wraz ze wzrostem dawki rośnie ryzyko objawów paradoksalnych takich jak pobudzenie i ekscytacja ( występuje u około 50% psów i kotów). 

Dodatkowo mogą pojawić się hipotensja, hipotermia, śpiączka lub napady padaczkowe

Objawy w badaniach dodatkowych:

Brak specyficznych odstępstw od normy, jednak badania przesiewowe obejmujące badania morfologiczne, biochemiczna i badanie moczu powinny byćwykonane w celu wykluczenia innych chorób.

Leczenie

Prowokacja wymiotów powinna być planowana z rozwagą ze względu na szybkie wystąpienie objawów klinicznych po spożyciu.

Węgiel aktywowany w jednorazowym podaniu przy spożyciu dużych dawek- trzeba się liczyć z ryzykiem zachłyśnięcia się pacjenta

Monitoring temperatury ciała oraz ciśnienia krwi : korekta poprzez dogrzewanie i płynoterapię dożylną.

W ciężkich przypadkach rozważyć użycie flumazenilu w dawce 0,01mg/kg dożylnie(skuteczny również w przedawkowaniu niebenzodiazepinowych leków nasennych). Po jego podaniu może zwiększyć się ryzyko wystąpienia ataków padaczkowych

Jeśli pacjent doświadcza objawów paradoksalnych (np. pobudzenie/agresja) użycie benzodiazepin jest zakazane. Należy podać acepromazynę w dawce 0,05-0,2mg/kg lub medetomidynę w dawce 1-10ug/kg

Rokowanie

Jednorazowe przedawkowanie rzadko bywa zagrożeniem życia u zdrowych pacjentów